หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

1aaaBAPTTOR

PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 สร้างเครือข่ายเยาวชนในอาเซียน

       ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียนต่อยอดเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตอันยั่งยืน

       นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคต PTTOR ในอาเซียน ครั้งที่ 4 หรือ PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 ตอน Localized Platform โดยเยาวชนจะได้รับความรู้ด้านการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ในแง่ของการทำธุรกิจลักษณะ Platform เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจ SME อื่นๆ ในท้องถิ่น เข้ามาใช้เป็นฐานในการสร้างธุรกิจเพิ่มเติมต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การสร้างงานให้คนในท้องถิ่น และช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นกิจกรรม Social Enterprise อีกทางหนึ่งด้วย โดย PTTOR ร่วมกับบริษัทในเครือต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการ PTTOR Seeding the Future โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันของสังคม ชุมชน และธุรกิจ โดยเป็นการสร้างฐานทรัพยากรบุคคลคือกลุ่มเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนให้มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศของตนเอง

         'PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018' จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ แนวคิด Localized Platform เป็นค่ายภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คืน 8 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอด ขยายเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ โดยนำนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ร่วมกิจกรรมในค่าย โดยในปีนี้ เพิ่มความเข้มข้นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาการตลาด และ Social Enterprise ซึ่งเชิญอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้ความรู้ในค่ายฯ และยังคงเนื้อหาสาระด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการคิดในเชิงบวก สร้างความผูกพันระหว่างเยาวชน พาเยาวชนท่องเที่ยวทะเลสัตหีบ รวมถึงได้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ PTT Group ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business Academy (OBA), ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการน้ำมันครบวงจร ร้านสะดวกซื้อ Jiffy โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง คลังก๊าซเขาบ่อยา และสถาบันวิทยสิริเมธี

         สำหรับ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการนั้น มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นเยาวชนจากกลุ่มประเทศ AEC ที่ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับชั้นปริญญาตรีในประเทศของตน หรือในมหาวิทยาลัยของไทย โดยมีผลการเรียน GPA 3.0 ขึ้นไป ในคณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเยาวชนต้องส่งผลงานสื่อวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที แนะนำตัวเอง และเสนอโครงการทางธุรกิตที่ยั่งยืนที่ตนฝันอยากจะทำหากมีเงินทุนไม่จำกัด และ Post ลง Facebook Fanpage: ‘pttorseedingthefuture’เพื่อสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมฯ

    “ในปี 2561 นี้มีผลตอบรับจากเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 30% และจำนวนมหาวิทยาลัยที่ตอบรับและให้ความสนใจส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 70 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน นอกจากการจัดค่าย PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว PTTOR ยังดำเนินกิจกรรม CSR ต่าง ๆภายใต้โปรแกรมเดียวกัน เช่นการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา การให้โอกาสทางการทำงาน การฝึกงาน และการสร้างรายได้เสริมอีกด้วย PTTOR หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนการศึกษา อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างฐานทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่สำคัญของสังคม ชุมชนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป”นายวิศาล กล่าวในตอนท้าย

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!