หมวดหมู่: พลังงาน

1aaa1A1Energy

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย ไฮไลท์กลยุทธ์และการหารือเพื่อกำหนดอนาคตทิศทางก๊าซ แอลเอ็นจี และพลังงานในภูมิภาคเอเชีย วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

      จากข้อมูลของสหประชาชาติ ประชากรในเอเชียจะมีจำนวนสูงขึ้นถึง 5,300 ล้านคน ภายใน 2593 จากการเติบโตดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจเอเชียขยายตัวขึ้นเป็น 3 เท่า ภายในปี 2583 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วทำให้ภูมิภาคเอเชียเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในด้านก๊าซ แอลเอ็นจี และพลังงาน

พลังงานในเอเชียพร้อมต่อการพัฒนาและการขยายตัวแล้วหรือ

      ปัจจุบัน สัดส่วนการใช้พลังงานและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ถูกขับเคลื่อนจากการที่ประเทศต่างๆ กำลังปรับตัวให้มีความยั่งยืน เสถียรภาพและมีความพอเพียงด้านพลังงานในอนาคต

      งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย จะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคมนี้ เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับประชุมหารือและสร้างเครือข่ายก๊าซ แอลเอ็นจี น้ำมัน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแวดวงพลังงานทั้ง energy value chain

      งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมเป็นโอกาสสำคัญในการแบ่งปันองค์ความรู้สำคัญและการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะการรับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคและประสบการณ์ตรงจากผู้นำภาครัฐ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสะอาด ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งพร้อมจะรวมพลังเพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับภูมิภาคเอเชียและตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในอนาคต ในครั้งนี้คาดว่าจะมีตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน ตลอดจน ผู้เข้าร่วมงานประชุมกว่า 800 ราย วิทยากรชั้นนำที่จะมาร่วมบรรยายในงานประชุมเชิงกลยุทธ์และงานประชุมทางด้านเทคนิคกว่า 300 คน และบริษัทชั้นนำที่จะนำสินค้าและนวัตกรรมมาร่วมแสดงอีกกว่า 200 บริษัท

     รัฐมนตรีพลังงานและผู้วางนโยบายจะร่วมบรรยายมุมมองที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานของอเชีย ภายในธีมงาน Future Energy Mix to 2030 ประกอบด้วย

               ฯพณฯ ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

               นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

               นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ตลอดงานประชุมทั้ง 3 วัน ท่านจะได้ร่วมรับฟังหัวข้อเชิงกลยุทธ์มากมาย อาทิ

               การประสานนโยบายพลังงานในระดับภูมิภาค

               การส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรม การสร้างสมดุลย์ในการใช้ไฮโดรคาร์บอนด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการในภูมิภาคเอเชีย

               การทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทน้ำมันและก๊าซในยุคพลังงานใหม่

               ภูมิภาคเอเชียที่กำลังเป็นสีเขียว: ผลกระทบด้านพลังงาน การเคลื่อนย้ายในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงด้านเชื้อเพลิง การวางแผนเพื่อความสำเร็จ และอื่นๆ อีกมาก

               นอกจากนี้ ผู้สนใจหัวข้อด้านเทคนิค สามารถเข้าร่วมประชุมเชิงเทคนิคได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 3 วัน ที่ Centers of Technical Excellence (COTES) ภายในงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2018 ประกอบด้วยหัวข้ออภิปรายกว่า 45 หัวข้อ ที่ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาต้นน้ำและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและการพัฒนาก๊าซและแอลเอ็นจี ระบบพลังงานดิจิตอล 4.0 การผลิตกระแสไฟฟ้าและสาธารณูปโภค การกลั่นและการขนส่งและการกระจาย

               FutureEnergy Asia 2018 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลงังงาน และร่วมจัดงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB

               งานนิทรรศการและการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นแพลต์ฟอร์มที่ครอบคลุมทุกรูปแบบสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันอภิปรายและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และทางออกของพลังงานในอนาคต

               Future Energy Asia 2018 จัดแสดงโดยบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ส และบริษัท เอ็กซ์โพซิส เอ็กซโปซิส จำกัด กลุ่มผู้จัดงานที่มีความมุ่งมุ่งมั่นในการช่วยสร้างความเติบโตกลุ่มพลังงานในระดับนานาชาติ

               อ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ที่ www.futureenergyasia.com หรือติดต่อ info@futureenergyasia.com

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!