หมวดหมู่: ประกัน

1AA Lปายผาตรวจรถ

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์เดินทางปลอดภัย ให้บริการตรวจรถฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่

     วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ด้วยการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ ฟรี 20 รายการ พร้อมมอบ 'ชุดเครื่องมือช่างพกพา' เมื่อนำรถมาใช้บริการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย 34 แห่ง

       นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงและความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการพบปะสังสรรค์ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาวันหยุดยาวออกเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึง เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน บริษัทฯ จึงร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม 'ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย' ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการส่งทางบก โดยร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน บูรณาการความร่วมมือเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเตรียมพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทางเสมอ

     ทั้งนี้ ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามารับบริการตรวจสภาพรถ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ จำนวน 20 รายการ เช่น ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง สภาพยาง ระบบเบรก อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ระบบกำลังส่ง ระดับน้ำขั้วกลั่นในแบตเตอรี่ เป็นต้น พร้อมรับฟรี 'ชุดเครื่องมือช่างพกพา' เมื่อนำรถมาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

       สำหรับ ศูนย์ซ่อมฯ จำนวน 34 แห่ง ได้แก่ 1.อู่ร่วมมิตรการาจ 2.บจ.เค ออโต้คัลเลอร์ 3.บจ.นิวเพื่อนยนต์ 4.บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด 5.หจก.งามวงศ์วาน คาร์แคร์ 6.บจ.อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์ 7.บจ.เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส 8.บจ.เจริญกิจ ราชพฤกษ์ 9.บจ.เซอร์กิต ติวานนท์ 10.บจ. คุงการาจ 11.บจ.อู่นำชัย เตาปูน 12.บริษัท เพอร์เฟคท์ สปีด ไลน์ จำกัด 13.บจ.ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ 14.อู่บอส 888 การาจ 15.หจก.รามอินทรา การาจ กม.2 16.บจ.ทรัพย์สิทธิ คาร์ อินเตอร์ 17.บจ.เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์ 18.บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด 19.บจ.อู่กังวานชัยการช่าง 20.บจ.เซอร์กิตบริการ 21.โสฬส ธนบดี เซอร์วิส 22.หจก. เจดีย์ออโต้เซอร์วิส 23. หจก.เป้งการาจ 24. บจ.เจ.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป 25. บจ.อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป 26.บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลินิก จำกัด 27.บจ.สุขุมวิท เอที เซอร์วิส 28.หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส 29.บริษัท เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด 30.บจ.วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997) 31.บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด 32.บจ.นที อินเตอร์เซอร์วิส สาขา 1 33.บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด และ 34.บริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ (1989) จำกัด

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!